AEB

Čebele in čebelarji so pogosto zadnja linija obrambe pred uničenjem okolja

V petnajstih letih se je količina agrokemičnih snovi, sproščenih v okolje, podvojila. Danes je polovica naravne populacije žuželk izginila iz Evrope, število divjih ptic drastično upada in tudi divjad se neugodno spreminja. Zato namesto da izginejo divje žuželke, čebela oprašuje in postane vir hrane za številne naravne življenjske oblike in tako zagotavlja njihovo preživetje.

Čebelarji se nenehno borijo proti globalnim večnacionalnim kemičnim podjetjem na globalni in lokalni ravni. Brez čebel in čebelarjev bi bila smrtnost še večja. Smo več kot le še eno čebelarsko združenje in tudi vsi naši ustanovitelji niso čebelarji. Veselimo se, da se bomo pridružili in podprli info@eubee.eu, ki skrbijo za ohranjanje bogastva našega okolja in hranitev medu od evropskih čebelarjev na policah trgovin.

 

FULMER TAKÁCS Ferenc

© 2020 by AEB